Опаковки за моторни масла

Дизайн на серия бутилки и етикети за моторни масла от 1, 4 и 5л.


ПОДОБНИ ПРОЕКТИ