Монди 2013

Дванадесетлистов рекламен календар на завод за хартия Монди Стамболийски - 2013г.


ПОДОБНИ ПРОЕКТИ