ПоетиТе

Плакат за "ПоетиТе", Велико Търново.

Фотограф - Александър Богдан Томпсън.

Клиент - Държавна опера - Пловдив.