Куче & Куче

Плакати за филмова програма, бар Куче & Куче, Каваци.