Mondi Брандиране

Изработка на серия рекламни брандирани материали за Монди Стамболийски АД.